• Phobos Yacht The Best Choice...

  • Phobos Yacht The Best Choice...

  • Phobos Yacht The Best Choice...

Sailing Yacht Producers » Awards and certificates

Jum­per 19

Polish Regi­ster of Ships
PRS regi­ster no.: 636484
Design cate­gory: C
Length ove­rall: 5,85 m
Beam: 2,50 m
Weight: 800 kg
Maxi­mum capa­city: 430 kg
Sail area: 16,1 m2
Maxi­mum motor(s) rating: 2,9 kW
Maxi­mum no.of people: 4

 

Pho­bos 24

Polish Regi­ster of Ships
Report no.: OR/RW/22/05
Design cate­gory: C
Length ove­rall: 7,20 m
Beam: 2,50 m
Weight: 1350 kg
Maxi­mum capa­city: 680 kg
Maxi­mum no.of people: 6

 

 

Pho­bos 25

Polish Regi­ster of Ships
PRS regi­ster no.: 636485
Design cate­gory: C
Length ove­rall: 7,49 m
Beam: 2,86 m
Weight: 2200 kg
Maxi­mum capa­city: 1040 kg
Sail area: 30 m2
Maxi­mum motor(s) rating: 11 kW
Maxi­mum no.of people: 8

 

 

 

Pho­bos 29

Polish Regi­ster of Ships
PRS regi­ster no.: 636486
Design cate­gory: B
Length ove­rall: 8,50 m
Beam: 2,94 m
Weight: 3000 kg
Maxi­mum capa­city: 1070 kg
Sail area: 38,5 m2
Maxi­mum motor(s) rating: 11 kW
Maxi­mum no.of people: 8

 

 

Phe­nix 800 — wyróż­nie­nie na Boat­show 2013

 

XV Targi Żeglar­stwa i Spor­tów Wod­nych Boat­show
Wyróż­nie­nie jed­no­st­ski Phe­nix 800 w kate­go­rii jachty motorowe.

 

 

Pho­bos 22 — gwóźdź Tar­gów WiW 2013

TARGI WIATR I WODA 2013
Pho­bos 22 otrzy­mał pre­sti­żową nagrodę jaką jest Gwóźdź Tar­gów WIATR i WODA  tj. Nagrodę Mie­sięcz­nika Żagle im. Jerzego Fijki  przy­zna­waną pro­duk­tom wyróż­nia­ją­cym się inno­wa­cyj­no­ścią, desi­gnem, jako­ścią wyko­na­nia, funk­cjo­nal­no­ścią i innymi inte­re­su­ją­cymi cechami.

 

 

Pho­bos 25 — zwy­cięzca w ple­bi­scy­cie publiczności

 

TARGI NA WODZIE “JACHT DL
Nagroda publicz­no­ści dla jachtu Pho­bos 25 pod­czas wystawy “Jacht dla Ciebie”

 

 

Pho­bos 24 — wyróż­nie­nie na Boat­show 2006

VIII Targi Żeglar­stwa i Spor­tów Wod­nych
Wyróż­nie­nie za jacht Pho­bos 24 zbu­do­wany dla firmy czar­te­ro­wej SAILOR z Krakowa.Ta strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia