• Phobos Yacht The Best Choice...

  • Phobos Yacht The Best Choice...

  • Phobos Yacht The Best Choice...

Sailing Yacht Producers » Awards

 

Phe­nix 800 — wyróż­nie­nie na Boat­show 2013

 

XV Targi Żeglar­stwa i Spor­tów Wod­nych Boat­show
Wyróż­nie­nie jed­no­st­ski Phe­nix 800 w kate­go­rii jachty motorowe.

 

 

Pho­bos 22 — gwóźdź Tar­gów WiW 2013

TARGI WIATR I WODA 2013
Pho­bos 22 otrzy­mał pre­sti­żową nagrodę jaką jest Gwóźdź Tar­gów WIATR i WODA  tj. Nagrodę Mie­sięcz­nika Żagle im. Jerzego Fijki  przy­zna­waną pro­duk­tom wyróż­nia­ją­cym się inno­wa­cyj­no­ścią, desi­gnem, jako­ścią wyko­na­nia, funk­cjo­nal­no­ścią i innymi inte­re­su­ją­cymi cechami.

 

 

Pho­bos 25 — zwy­cięzca w ple­bi­scy­cie publiczności

 

TARGI NA WODZIE “JACHT DL
Nagroda publicz­no­ści dla jachtu Pho­bos 25 pod­czas wystawy “Jacht dla Ciebie”

 

 

Pho­bos 24 — wyróż­nie­nie na Boat­show 2006

VIII Targi Żeglar­stwa i Spor­tów Wod­nych
Wyróż­nie­nie za jacht Pho­bos 24 zbu­do­wany dla firmy czar­te­ro­wej SAILOR z Krakowa.Ta strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia