• Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

Czartery » Czartery Jachtów


CZARTERY JACHTÓW NA MAZURACH.…

Przy­jedź —- Prze­te­stuj —- Skorzystaj

 

Ser­decz­nie zapra­szamy na pokłady naszych jach­tów. Ofe­ru­jemy bez­pieczne i nowo­cze­sne jed­nostki, posia­da­jące bogate wypo­sa­że­nie, które powinno zaspo­koić nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych żegla­rzy. Więk­szość naszych jed­no­stek to nowe, świeże, kom­for­towe i dobrze wypo­sa­żone jachty,  nie spra­wia­jące trud­no­ści w obsłu­dze. Wszyst­kie nasze jachty posia­dają pełen pakiet ubez­pie­cze­nia: OC, jacht Casco, kra­dzież sil­nika, NW załogi, są pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wane, a nasi przed­sta­wi­ciele zapew­nią potrzebną pomoc w każ­dej chwili trwa­nia rejsu.

 

Szcze­goły oferty czar­te­ro­wej dostępne są na www.czartery.dalpolyacht.pl

  • Partnerzy


Ta strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia