• Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

Stocznia — producent jachtów » Nagrody i certyfikaty

Jum­per 19   

Cer­ty­fi­kat Pol­skiego Reje­stru Statków

Nr reje­stru PRS: 636484
Kate­go­ria pro­jek­towa: C
Dłu­gość kadłuba: 5,85 m
Sze­ro­kość kadłuba: 2,50 m
Masa jed­nostki pustej: 800 kg
Mak­sy­malna nośność: 430 kg
Powierzch­nia oża­glo­wa­nia: 16,1 m2
Mak­sy­malna moc silnika(ów): 2,9 kW
Mak­sy­malna liczba osób: 4

 

Pho­bos 24  

Cer­ty­fi­kat Pol­skiego Reje­stru Statków

 Nr spra­woz­da­nia: OR/RW/22/05
Kate­go­ria pro­jek­towa: C
Dłu­gość kadłuba: 7,20 m
Sze­ro­kość kadłuba: 2,50 m
Masa jed­nostki pustej: 1350 kg
Mak­sy­malna nośność: 680 kg
Mak­sy­malna liczba osób: 6

 

 

Pho­bos 25  

Cer­ty­fi­kat Pol­skiego Reje­stru Statków

Nr reje­stru PRS: 636485
Kate­go­ria pro­jek­towa: C
Dłu­gość kadłuba: 7,49 m
Sze­ro­kość kadłuba: 2,86 m
Masa jed­nostki pustej: 2200 kg
Mak­sy­malna nośność: 1040 kg
Powierzch­nia oża­glo­wa­nia: 30 m2
Mak­sy­malna moc silnika(ów): 11 kW
Mak­sy­malna liczba osób: 8

 

 

Pho­bos 29   

Cer­ty­fi­kat Pol­skiego Reje­stru Statków

Nr reje­stru PRS: 636486
Kate­go­ria pro­jek­towa: B
Dłu­gość kadłuba: 8,50 m
Sze­ro­kość kadłuba: 2,94 m
Masa jed­nostki pustej: 3000 kg
Mak­sy­malna nośność: 1070 kg
Powierzch­nia oża­glo­wa­nia: 38,5 m2
Mak­sy­malna moc silnika(ów): 11 kW
Mak­sy­malna liczba osób: 8

 

 

Phe­nix 800 — wyróż­nie­nie na Boat­show 2013

 

XV Targi Żeglar­stwa i Spor­tów Wod­nych Boat­show
Wyróż­nie­nie jed­no­st­ski Phe­nix 800 w kate­go­rii jachty motorowe.

 

 

Pho­bos 22 — gwóźdź Tar­gów WiW 2013

TARGI WIATR I WODA 2013
Pho­bos 22 otrzy­mał pre­sti­żową nagrodę jaką jest Gwóźdź Tar­gów WIATR i WODA  tj. Nagrodę Mie­sięcz­nika Żagle im. Jerzego Fijki  przy­zna­waną pro­duk­tom wyróż­nia­ją­cym się inno­wa­cyj­no­ścią, desi­gnem, jako­ścią wyko­na­nia, funk­cjo­nal­no­ścią i innymi inte­re­su­ją­cymi cechami.

 

 

Pho­bos 25 — zwy­cięzca w ple­bi­scy­cie publiczności

 

TARGI NA WODZIE “JACHT DL
Nagroda publicz­no­ści dla jachtu Pho­bos 25 pod­czas wystawy “Jacht dla Ciebie”

 

 

Pho­bos 24 — wyróż­nie­nie na Boat­show 2006

VIII Targi Żeglar­stwa i Spor­tów Wod­nych
Wyróż­nie­nie za jacht Pho­bos 24 zbu­do­wany dla firmy czar­te­ro­wej SAILOR z Krakowa.

  • Partnerzy


Ta strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia