• Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

  • Phobos Yacht Najlepszy wybór...

Testy Jachtów » Phobos 24.5


 

p24.5

Pho­bos 24.5

Wielu czy­tel­ni­ków miało oka­zję żeglo­wać na wygod­nym mazur­skim jach­cie tury­stycz­nym o nazwie Pho­bos 25. W naszych testach jed­nostka ta zawsze wypa­dała bar­dzo dobrze, łącząc wygodę na pokła­dzie i w środku z łatwo­ścią żeglo­wa­nia. Nie dało się tylko prze­wo­zić jej na przy­cze­pie bez spe­cjal­nego pozwo­le­nia ? ma ponad 2,55 m sze­ro­ko­ści. Stocz­nia Dal­pol Yacht opra­co­wała więc węż­szego Pho­bosa 24.5, któ­rego można holo­wać za zwy­kłym samochodem

Pełna wer­sja PDF

 

  • Partnerzy


Ta strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia