• Phobos Yacht The Best Choice...

  • Phobos Yacht The Best Choice...

  • Phobos Yacht The Best Choice...

SERVICES » Sailing shop

SONY DSC

SONY DSC

 

Zapra­szamy do naszego SKLEPU ŻEGLARSKIEGO.

 

Sze­roki asor­ty­ment
Bogata oferta
Kon­ku­ren­cyjne ceny!

 

Zaspo­ko­imy potrzeby każ­dego żeglarza.

 

Sklep znaj­duje się na tere­nie stoczni, co umoż­li­wia klien­tom zakup mate­ria­łów do jachtu na każ­dym eta­pie budowy oraz pro­fe­sjo­nalną i fachową obsługę.
Dłu­go­let­nia współ­praca z pro­du­cen­tami oraz dys­try­bu­to­rami osprzętu żeglar­skiego pozwala na osią­gnię­cie naj­niż­szych cen na rynku.

Wysy­łamy towar kurie­rem (dostawa w 24h)
Ser­decz­nie zapra­szamy
Od pon. do pt. w godzi­nach od 7.00 do 17.00

Nasze pro­dukty dostępne są rów­nież w sprze­daży inter­ne­to­wej za pośred­nic­twem ser­wisu ALLEGRO.

 

 

PPHU DALPOL YACHT
ul. Hada­mika 20
31–103 Sie­mia­no­wice Ślą­skie
Tel. +48 32 229 50 46
Kom. +48 510 108 537Ta strona używa ciasteczek (Cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Rozumiem, nie pokazuj więcej tego powiadomienia